ŞİİR

Ayşen Deniz N.  abek ve künh


beni bu teoriden sürçen bir şey var
beni bu teoride eksilten

bayraklardan
paravandan
sökünce etimi
anafor, anafor, anaforlar

la i la tö, la i la tö, lailatö *

bestesi içinde patlayan kangren

abek ve künh

eve girdi boğulmak üzere
ücrası okşanan denize iğneler sürükleyen ırmak

la i la tö, lailatö

içinden geçenlerin bunu görmemesi
kendini sürdüren bir körü hatırlamak

kendini sürdüren bir şey yok
kendinisürdürenbirşeykendinisürdürenkendini

bir el çayırı örttü uzakta
otlar uzadı
ve biçti kendini

abek ve künh

la i la tö, la i la tö, lailatö
çehrene sıvanan süphan

kalafattır merdivenaltı mitleri sayısız belleği oymak için sırtlarında tehirli evler taşır. ihtirasın negatifi isli resital evet'lerin cenderesinde bir kaburga vaktine cilalanırlar...

bulunur sonunda bir gök
dikenini benliğine bastıran soyağacından
herkes yarasına kanatlanır

la i la tö, la i la tö, lailatö, lailatö

bir dorik kapı üstünde çok tanrı
penelope sürsün
cehennemin buzul sersemliği taşlaşıyor burada
iğneyi hisset

iğneniniçindekırıkiğnekırıkiğneniniçindekırıkiğneniniçindekırıkiğneniniçindekırıkiğnenin
içinde

sökülen eti
sökülen anaforlarla
paravanlara sapladılar
kalınlaştı paravanlar
sökülen eti kalınlaşan
paravanlarla ağır
ağır anaforlara
sardı bayraklar

...
...

la i la tö, la i la tö, lailatö

abek ve künh

ah, dedik
köklerimizi onarırken civa
hayat dağılır. bakışlar...

orağı daldır hançerene
söze ve vesikaya rağmen
kanı arşivler aşk

la i la tö, la i la tö, lailatö

gök kekeleyince yeni bir dil edinmeli

bayraklardan
paravandan
sökünce etimi
taşrasında pıhtılaşan
neyi kurtarır

_____________________

* xx. yüzyıl başlarında moda olmuş bir fransız halk şarkısının nakaratı. tacizi meşrulaştırdığı –ne yazık ki- fark edilmemiş

(janet orağını almış/ot biçmeye gidermiş/yolda üç güzel oğlan/janat'e de..........)

dizin    üst    geri    ileri  

   5  

 SÜJE  /  otuz dördüncü sayı