AFORİZMA

Korkut Kabapalamut   AFORİZMALAR


1 /
Sırf birbirimize iyi davranmak zorunda kalmamak adına, on binlerce yıldır elbirliğiyle dünyayı getirdiğimiz hale bir bakın.

2 /
Gerçekleşen şeylerin aynı zamanda gerçekleşmeyenler, tahayyül edilen şeylerin aynı zamanda gerçekleşenler olduğu, eskiden beri her bilgenin vakıf olduğu sıradan bir bilgi.

3 /
Sırf kendi gülünç ve tartışmalı varlığından emin olabilmek adına, evrenin gerçekliğine ezbere iman etmiş çok sayıda kişi gösterebilirim.

4 /
En az müşterisi olan meta gerçektir. Aptalların karınları salt yalanla doyurulabilir.

5 /
Başkasının kalbiyle kendisininki arasında fark gözeten kişi, var olma deneyine henüz girişmemiştir bile.

6 /
Aptallar, bilgeleri görmezden gelme kudretine ve ayrıcalığına sahiptir. Bilgelerse, aptalları belki de kurtarılabilecek kazazedeler olarak görüp onlara yardım simidi fırlattı hep.

7 /
Gerçek tanrı, ancak kendisinden daha üstün bir varlık yaratmaya tenezzül ederdi.

8 /
Karşılıklı yoğun sevgi dışında bir tanışma biçimi bugüne dek icat edilemedi.

9 /
Bilge, on bin yıl sonrasını düşünmez. Şimdiki anın içine sızmış sonsuzluğun yegâne ve şaşkın tanığıdır o.

10 /
Kim olduğumu bilmiyorum. Ama bu senin bir alçak olduğunu bilmediğim anlamına gelmez asla.

11 /
İyilik, kendini iyilik olarak tanımlamayacak derecede bilge ve alçakgönüllü oldu daima.

12 /
Aynaya baktığında yalnız kendini gören kişi, daima büyük bir tehlikedir öteki için.

13 /
Daha iyi bir dünya yaratabilirdik. Doğa bizi daha iyi özneler olarak yaratabilseydi.

14 /
İçinizde en merhametli olanınız bile, gerçekte ne derece gaddar olduğunu bilse kendini asmak zorunda kalırdı.

15 /
Bizi bir sonraki ana gereği gibi hazırlayan yegâne işe yarar histir mutluluk.

16 /
Bilememe halini zihninde ne derece billurlaştırırsan, o derece yüksek bir bilinç düzeyinde huzura kavuşacaksın.

17 /
Bir yağmur damlasında bilinen evreni teşhis edemiyorsan, Dünya büyüklüğünde bir teleskopla birkaç çakıl taşından fazlasını görebileceğini zannetme sakın.

18 /
Hiçbir insani duygu, bizim ona taktığımız adla ifade edilebilecek derecede gülünç ve aciz değil.

19 /
Bir aziz, hiçbir zaman, son birkaç saniye ya da dakika içinde hiç kimseye bir kötülüğünün dokunmamış bulunduğundan daha çoğunu kesin olarak bilemedi.

20 /
Başkalarının reçetelerine göre yaşamaya çalışanların mahrum kaldığı en değerli şey, yapayalnız ve eşsiz olduğunu hissetmenin verdiği o haz dolu acı.

21 /
Kendi sınırsız mutsuzluğuna kafa tutan kişiyi hangi acınası güç tehdit edebilir?


dizin    üst    geri    ileri  

   6  

 SÜJE  /  Korkut Kabapalamut  /  yirmi yedi temmuz iki bin on altı  / 17