ŞİİR

M. İnan Filiz  MÜZEYYEN BURDA BİR MÜZEYYENİ TEMSİL ETMEMEKTEDİR


Bu ters dönmüş otomobilin arazimizde işi
Ne şimdi

Bu uzatma kablosunun boynumuzda işi ne
Bu boşver halkların kendi kaderlerini tayin
Etme hakkını filan ne Müzeyyen, anla çıl -
Gın değil keşke üstümüzden milyonlarca
Antilopgillerin geçmesi, çılgın değil hiçbir
Şey acil durum çıkışlarına park etmek ka -
Dar ya da gibi cehennemin taaaaa dibinin,
Kurşuna dizdikten sonra tabi yanıbaşıma
B i r   k e l e ş  bırakıp gitmeni saymazsak,
Yine de bütün bunlar sakın Müslüm dinle-
Mek kaybettirmesin bi -

Ze


Ah bu ben Osmanlı ile ne harikalar mı ya-
Ratırdım


Kime kan verdiysem kesin işe yaramış gibi
Değil, benim suçum gibi değil diyemem
M u h t e m e l e n     k a t i l      b e n i m
Ölü bulunur çünkü sevdiğim bütün şairler
Çünkü güneş gözlüklerimi evde unuttum
Başka savunmam yok,  y o k s a  herkesten
Ö n c e    m a k t ü l    b e n     ö l ü r d ü m
Ailemde  k o r s a n l a r a  katılmış şahıs
Mı var yok -

Sa

Varsa hayırlı bir duanı alırım Müzeyyen
 

dizin    üst    geri    ileri  

  17 

 SÜJE  /  otuz ikinci sayı