İLLÜSTRASYON

Tuğçe Coşkun   
    [ güçle bilgelik, ölen ikiz kardeştir ]


dizin    üst    geri    ileri  

  22 

 SÜJE  /  Tuğçe Coşkun  /  yirmi sekiz mart iki bin on yedi   / 21