İLLÜSTRASYON

Tuğçe Coşkun    
    ' 18 '        A4  kağıt üstüne keçeli, kuru kalem ve guaj boya / 2015  
 

dizin    üst    geri    ileri  

  28 

 SÜJE  / Tuğçe Coşkun  /  yirmi dokuz eylül iki bin on beş     12