ÖZEL SAYFA

Behçet Aysan'dan...  "yüz yıldır ülkemizde güzel bir gelecek için
  seslere ve küllere, zincirlere ve ölümlere

                                                                   bütün acılara."

                                                                                                      - Sesler ve Küller -

 

 
   SON KUŞLAR


   burda deniz bitiyor
   ve yok benim gidecek bir
                                        yerim

   martılar
   dönüyorlar.

   burda deniz bitiyor
   ve gökyüzü başlıyor

   uçsuz bucaksız
   derin

   kirli bir gökyüzü.

diyorum

sıkıysa
durdurun

rüzgârla rüzgâr
sevişiyor kuytularda

uykuyla
uyku

düşle düş.

deniz bitiyor
gökyüzü başlıyor

son kuşlar dönüyorlar.
 

dizin    üst    geri   

  39 

 SÜJE  /  Behçet Aysan   /  yirmi iki temmuz iki bin on dört     5