TANITIM / ANMA

Onların Yokluğunda Var Olmak!  Dertli

XIX. yüzyıl halk ozanlarından. 1772'de Bolu ile Gerede arasında bulunan Şahnalar köyünde doğmuş, 1845'te Ankara'da ölmüştür; anıtgömütü Gerede yolu üzerindedir.

Dertli'nin asıl adı İbrahim'dir. Çocukluğu, köyünde çobanlıkla geçmiştir. Babasının ölümüyle, tarlalarını bir ağanın zorla ele geçirmesi üzerine yollara düşmüş, İstanbul'u, Konya'yı, Mısır'ı dolaşmıştır. Daha sonra köyüne dönmüştür. Orta Anadolu'yu da dolaşan Dertli, bir kaç yıl memur olarak da çalışmıştır.

Dertli, XIX. yüzyılın bir kaç ünlü halk ozanlarından biridir. Divan, tekke ve halk edebiyatıyla ilgili geniş bir kültürü vardır. Fuzulî, Âşık Ömer, Gevherî gibi ozanların etkisinde kalmakla birlikte, çağının önde gelen ozanlarından biri olmuştur. Divan'ı vardır ama en güzel şiirleri, halk şiiri geleneğini sürdürenlerdir.
TELLİ SAZDIR BUNUN ADI

Telli sazdır bunun adı
Ne ayet dinler ne kadı
Bunu çalan anlar kendi
Şeytan bunun neresinde

Venedik'ten gelir teli
Ardıç ağacından kolu
Be Allah'ın sersem kulu
Şeytan bunun neresinde

Abdest alsan aldın demez
Namaz kılsan kıldın demez
Kadı gibi haram yemez
Şeytan bunun neresinde

İçinde mi dışında mı
Burgusunun başında mı
Göğsünün nakışında mı
Şeytan bunun neresinde

Dut ağacından teknesi
Kirişten bağlı perdesi
Be hey insanın teresi
Şeytan bunun neresinde

Dertli gibi sarıksızdır
Ayağı da çarıksızdır
Boynuzu yok kuyruksuzdur
Şeytan bunun neresinde
 

 

 ͠    ͠    ͠    ͠
AŞK EHLİNE DERMAN SORDUM ÂLEMDE

Aşk ehline derman sordum âlemde
Ne Eflâtun bilir ne Lokman yazar
Erbâb-ı aşk olan kalır matemde
Anların ahvâlin perişan yazar

Bulunmaz âlemde böyle dilrubâ
Aşk ü muhabbeti başlara belâ
Münkiri öldürmek sevaptır ammâ
Zâlim kadı üstümüze kan yazar

Dertli aşk yolunda olmuştur gulâm
Mastur cebîninde harf-i eliflâm
Hâkimler hakkında yazamaz ilâm
Yazarsa fermanım Âlîşan yazar
Ahvâl : Durumlar, oluşlar, bulunuşlar.
Dilrubâ : Gönül çelen, gönül hırsızı.
Gulâm : Erkek çocuk, köle, kul.
İlâm : Bildirme, anlatma; mahkeme hükmü.


Kaynak : Türk Halk Şiiri Antolojisi  / Hazırlayan : Ali Püsküllüoğlu / Bilgi Yayınevi  /  1975, İstanbuldizin    üst    geri    ileri  

  36 

 SÜJE  /  Dertlil  /  yirmi iki temmuz iki bin on dört     5