AFORİZMA

Kenan Kalecikli  İNSAN ÜZERİNE AFORİZMALAR


1-  Nice çağlar gelip geçti de insanlık köleliği yıkıp özgürleşemediyse, uygarlık(lar) ancak bir yanılsama olabilirdi.

2- ‘’İstisna’’ olması gerekenlerin ‘’asıl’’, ‘’asıl’’ olması gerekenlerin ‘’istisna’’ olduğu bütün toplumlarda en az ‘’insan’’ vardır.

3- Tarih boyunca maddeyle insanın çekişmesi hiç bitmemiştir. Kendi ürettiğine tapınarak en ilkel putperestliği özgürlük diye sunan uygarlıklar, kuşkusuz ki madde dinini korumak için yasalarını son kertesine kadar koruyacaklardır. Özgür olduklarına inandırılan tasmalı kölelerin gerçekten özgürleşmesi için biricik seçenek, bilinçlerindeki kararmayı aşıp kendilerine bakmalarıdır.

4- Albert Camus, ‘’İnsanı savunuyorum, çünkü düştüğünü gördüm,’’ derken en uzun romanını yazdığını biliyordu.

5-  Madde, insanı yenmiştir.

6-  Belki umut, son kalan hücreden bir ‘’adam’’ çıkartabilmektedir.


dizin    üst    geri    ileri  

  16 

 SÜJE  /  Kenan Kalecikli  /  yirmi iki temmuz iki bin on dört     5