Veli Yalçın  DÜN AKŞAMDAN ÖNCEKİ GÜNLERE DAİR


Yine de güzeldi her şey
Yüreğime değdi yüzün
Dün akşamdan önceki günlere dair
Ne var ne yoksa ͠    ͠    ͠   ͠
COĞRAFYA ÖZLEMİ

Antep ovası
Gediz ovasına karışınca
Aydın ovasında
yalnızlık büyür
Mersin limanına dökülür.

Bir uçtan bir uca
senin özlemin kokar
coğrafya.


dizin    üst    geri    ileri  

  33 

 SÜJE  /  Veli Yalçın  /  yirmi şubat iki bin on dört     2