v  /

b  /g  /


k /


v  /


k  /

g  /

k  /


v  /

g  /


k  /


v  /


k  /


g  /

v  /

k  /


g  /

... /


 

 

BİRKAÇ SÖZ ÖZGÜRLÜK ve SANATÖzgürlük, sanatın yalın hâlidir; herkesi herkesçe konuşur.

Mutlak bir öteki üretmeksizin, güzeli ve diğer disiplinleri bir dizge şeklinde ele alan sanat, aşkın’a hamle ettiğinde, vardığı yeri biçimlendirir. Açık ya da örtük, o yer; hiç değilse bir imkan olarak özgür olmak demektir.

Biçimlendirilmiş ve sistemlendirilmiş yapıdan türemiş olan dizgenin dışındaki olanaktır sanat.

Yazgıya karşı itiraz, itiraza özdeş hayat savunusu, savunuya özdeş yaşam kurucusu olan sanat özgürdür

Şey'deki özgürlüktür sanatı biçimlendiren. O sanat ki, özgürlüğe yeni bir özgürleşme katarak, şey'e iade (armağan) eder.

Sanat, devrimci kıvrımların dirayetiyle, direnişi ve güzelliği birbirinden oldurur.

Sanatın alımlamasında elde edilen olanak, sanatın üretim amacının dışındadır.

Yaşam özgür ve estetikse; bağ ve göçebelik, aynılık ve farklılık, kaos ve dinginlik iç içe, hepimizde, arzunun engelsizliğini ve coşumu içeriyordur.

Sanat, akan bir suya işlenmelidir, ki 'tekrarsızlık' mümkün olsun.

Sanat, müziğinin matematiksel olanaklarını genişletirken, evrenin algılanmasını sayısal olanakların dışına çıkarır.

Ortak emeğin taşmasıyla sezginin tutsaklığı biter; insan, köke göğe suya karışır; his başlar: şiir başlar.

Sanatçısına paye biçme görevi üstlendirilen bir sanatın özgürlükçülüğü sadece kendinedir.

Sanat içimizi oyar, kalpteki ah’ı koparır, evrene savurur; dünyanın ah’ını kat etmek ve savurmak için onu tarihin çöplüğüne...

Üretimde olgulara bağlı olan sanat: üründe ilintili, alımlamada bağımsızdır.

[Kabullenilen] 'olan'ın kopyası değildir sanat, [karşı duran] 'olmak'ın aslıdır.

Sanatsal sezgi emeksel sezgidir. Bu da her an akışa gidip gelerek,; sanatı kuram, kuramı sanat yapan ‘özgür emeğin ve ortak iyi’nin’ dilidir.

Sanat insan ömrünce üretilir; yeryüzü ömrünce tüketilir.

Sanat, kendi[nin] dışındaki özgürlüğü görmektir.


__________________________

Tümceleriyle Katkıda Bulunanlar :

(b)  A.Y Borke
(k)  Berivan Kaya
(v)  Kıvılcım Vafi
(g)  Ömer Gençerdizin    üst    geri    ileri  

 

 SÜJE / otuz ikinci sayı     1