Şen Çakır   

  ŞİİR tinnitus
ve Vincent

kesmiş!

duyargasını

diyorlar ki

boynu kanıyla öpüşürken

hediye etmiş

ayçiçeklerine kulağını

çevirdiklerinde başlarını güneşe

ışığın sıcaklığının sesini

duyabilsinler diyedizin    üst    geri    ileri   

 

 SÜJE  /  Şen Çakır  /  sekiz ocak iki bin on dört      20