Ahmet Yılmaz Tuncer   

  ŞİİR BİR KIZ ÇOCUĞUVietnamlı bir kız çocuğu
Sabundan köpükler yapıyor elinde

Yukarıda uçaklar
Gökyüzü yitirmiş rengini
Bombalıyor şehri
Hiç durmadan

Vietnamlı bir kız çocuğu
Sabundan köpükler yapıyor elinde

Bir yanda savaş
Bir yanda çocuk
Çocuğun düşleri
Çocuğun bir oyunu bu
Ve sabırla her bir bombayı
Sokuyor sabun köpüğünün içine

Savuruyor rüzgâra doğru

Ne uçaklar biliyor bunu
Ne de Vietnam halkı
Savuruyor çocuk
Bombaları birer birer köpüklerin
İçinde savuruyor
Koruyor kendince şehrini
Koruyor kendince halkını
Ve tüm çocukları
Vietnamlı bir kız çocuğudizin    üst    geri    ileri  


 

 

 SÜJE  /  Ahmet Yılmaz Tuncer  /  sekiz ocak iki bin on dört      14