BİRKAÇ SÖZ 

[ Franz Kafka ] 'dan...İyi üzerinde bilgisi vardır Kötü'nün; ama İyi, Kötü'nün farkında değildir.

Bir öztanı, ancak Kötü tarafından gerçekleştirilebilir.

Kötü'nün başvurduğu araçlardan biri, ikili söyleşidir.

Kötü, elde bazen bir araç gibidir; Kötü olduğu bilinsin ya da bilinmesin, istenildiği an kaldırılıp bir kenara konulmasına ses çıkarmaz.

Kötü'nün elindeki en ayartıcı silahlardan biri, savaşa çağrıdır.

Bir kez Kötü'ye kapıları açmaya gör, kendisine inanılmasını gereksinmez artık.

İyi, Gerçek olandan daha çarpıcıdır..

İnsanlık tarihi, yolda giden birinin attığı iki adım arasında geçen saniyedir.

Kafesin biri, bir kuş aramaya çıktı.

Sen ödevsin, uzakta yakında bir öğrenci yok.

Gerçek düşmandan sınırsız bir cesaret dolar içine.

Dünyayla arandaki savaşta dünyayı desteklemeye bak.

Üzerine dikildiğin yerin, iki ayağın kaplayacağından büyük olamayacağını anlama mutluluğu.

Gizlenecek yer sayısız, ancak kurtuluş tektir; ama kurtuluş olanağı, gizlenecek yer kadar çoktur.

Ölümün zalimliği, son'u değil, sonun gerçek acısını birlikte getirmesindedir.

Yaşamak, yaşamın ortasında bulunmak demektir; kendisini yarattığım bakışla yaşamı görmem demektir.

Bilgelikten yana eksiğimiz yok. Kim bilgelik uğrunda özellikle çaba harcarsa, bilgeliğe karşı harcadığından kuşkulanmak gerekir.

İnanan kişi mucizeler yaşayamaz. Gündüzün yıldızları görmek olanaksızdır.

Psikoloji sabırsızlıktır.

Sözcüklerin yol açtığı bir yanılgıdan kurtuluş : Eylem yoluyla yok edilebilecek şeyin daha önce elde tutulmuş olması gerekir : Ufalanıp dökülen şey ufalanıp dökülür, ama yok edilemez.

Kargalar, bir tek karganın göğü yok edebileceğini ileri sürer. Ona kuşku yok; ama göğün kulağı duymaz böyle bir savı, çünkü gök kargaların yokluğu demektir.

İnsan evriminin kesin önem taşıyan ânı, sürekli yinelenip durur. Dolayısıyla, geçmişte kalan her şeyin hiçliğini açıklayan devrimci-düşünsel akımlar haklıdır; çünkü henüz olup bitmiş bir şey yoktur.

Bir noktadan sonra geriye dönüş diye bir şey kalmaz. Bu noktaya erişmek gerekiyor.


Alıntı Kaynağı :  Taşrada Düğün Hazırlıkları / Franz Kafka / Çeviren : Kâmuran Şipal / Cem Yayınları, 1983 / İkinci Baskıdizin    üst    geri    ileri  

   1  

 SÜJE  /  otuz üçüncü sayı