ÖZEL SAYFA

Berkin Elvan'a     ŞAŞKIN
   ŞARKI


  Ana,
   gümüş olmak istiyorum

   Daha çok küçüksün
   çok üşürsün sonra

   Ana,
   su olmak istiyorum

   Daha çok küçüksün
   çok üşürsün sonra
  
   Ana,
   yastığına işle beni

   Buysa dileğin
   olur hemen şimdi

   Federico Garcia Lorca


   Çeviri : Can Barel


 ͠    ͠    ͠    ͠

  

ANA ÖĞÜDÜ    

Çiçekleri ezme yavrum    
Çiçek bir yüreğe benzer    
Çiçek ezen insan ezer.   

Sakın sen kuş vurma yavrum    
En engin bir kardeşlikte    
Uçar kuşlar gökyüzüne.   

Tüfekle oynama yavrum    
Şakacığı bile çirkin    
Bir canlıyı öldürmenin.   

Gel bir çiçek ol sen yavrum    
Kendi ülkenin renginde    
Şu yeryüzü demetinde.   

Tahsin Saraç    

(Güvercin Kasapları, 1978)         dizin    üst    geri   

  39 

 SÜJE  /  Berkin Elvan   /  yirmi yedi mart iki bin on dört     3