d  /

b  /
g  /


k /


v  /

g  /

k  /


d  /

g  /

v  /

k  /

g  /

k  /


g  /


v  /

g  /


k  /

g  /


d  /

v
  /

.. /


 

 

BİRKAÇ SÖZ YAŞAMI SANATLAMA!Dilin hayatı kuşattığı yerde kuşatmayı yarmanın, imhanın, isyanın imlasıdır sanat.

Gerçek şu ki, gerçek bir duygu ile o duygunun imgesi arasında, çığlıklar ve çınlamalar içinde çıldıran insan, sanat olana; bir içle içten içe hesaplaşmanın yolu olarak başlar ve yaşamı sanatlaştıkça, sanatın yaşamını anlar: Orda artık, handiyse bir hayat başlar.

Sanat yaşamı estetize de eder idealize de.. ancak yaşamı değiştiren sanatta estetize hali bulunur..

Yaratıcılık, yaşamın içindeki yeni yoğunluğu kristalize etme tutkusu nedeniyle amaç, kristaldeki kolektif amaç nedeniyle araçtır.

Sanatın değeri onun neden'idir ki, işte neden'siz bir sanat bu anlamda değersizdir.

Sanat maddenin düşselliğini kurgular ve insana armağan eder.

iktidardan salınan iç ve dış çaresizliğe karşı kolektif doğamızdan salınan saf umuttur şiir.

Dünya ile aramızda açılan mesafe sanatla aşılır.

Mor alevde yanmış el, öykünür bir dizenin kelebek uçuşuna ki acısını dindirebilsin.

Yaşamdan kopan söz, ses ve görüntü sanatsız kalır.

Yaşamla dolaysız, emekle iktidarsız bir pratik peşinde olan sanat pek tabii politiktir.

Sanat “hiç” ile “mut” arasındaki boşluğu dolduran armonidir.

Kendini kimlikçi paradigmalarda gerçekleştirme kaygısı güden varlık, sanatın yaşatma sevincine erişmemiş bir bitiktir.

Sanat, bilimi insana indirir. Buna yaratı denir, var olanın rengini biçimler. Sanat bilimin ruhudur.

Hareket alanı kısıtlı yaşamın düşleriyle yol alan sanat döngüden kurtulamaz.

Yaşamı estetize eden sanat bir ağacın mevsimlerini donanan yapraklarının öyküsüdür.

Duyusal edim ve emek edimi özgürleşene dek sanatın gözü emekten yana parlar.

Sanat düşsellik ve soyutlama yoluyla, kendini farklı yaşam alanı içerisindeki rolde var etmenin bir biçimidir.

Dilden önce ve dile rağmen varolmanın, dilegelişin dili: şiir.

Olanın kopyasını çıkarmaz [olanı tekrar oldurmaz] sanat, sonrasını var eder.

Sanat, yaşamın önünde yer alır ama yaşam hakkının önünde, üstünde ya da dışında asla!

__________________________

Tümceleriyle Katkıda Bulunanlar :

(d)
Ayşen Deniz N.
(b)
A.Y Borke
(g)
Ömer Gençer
(k)
Berivan Kaya
(v)
Kıvılcım Vafidizin    üst    geri    ileri  

 

 SÜJE / otuz birinci sayı     1