ŞİİR

Çiğdem Baydar   ÇOCUKLAR ÖLÜNCE

                                    “ Ve solmadan güller
                                       Lahitler verdim”
                                                           Cahit Zarifoğlu

Çocuklar ölünce bir adı olur
Kendi sırrına gömülmüş buğday tanesi
Çimlenecek gençliğinde,
Umut tarlasında
Kuş kanat kanat
Yitmiş, rüzgarda dans edecek tohum

Seğirir özlemin sırtı
Su geçirmez melek kanatlarından
Kırılınca ince kabuğu tenin
Saç diplerinden keder
Alır yürür, devşirir çöl
Söndü yüreğin nabzı
Bağır bağır
Ölünce çocuklar

Yavaş yavaş açıyor
Onun Gül’ü zaman
İnce elekten geçerken
Şimdi utanmaz yüzü
Hayatın katlanılmaz yüzü
Vakit erken yeniden doğmak için

Kaynaşan karıncalar
Aşkına şarap içer zulüm
Şırası akmış
Sırasız sevinçlerin, kalbin
An’dan savrulmuş ilahi ezgi
İlahi çocuk,
Toprak üstü, oyuk mağarada
Ölürsün sen bile!

                                                                          
dizin    üst    geri    ileri  

  29 

 SÜJE  /  Çiğdem Baydar  /  yirmi sekiz eylül iki bin on altı   / 18