SUNU

Maksim Gorki  


KÜÇÜK BURJUVA İDEOLOJİSİ ÜZERİNE
(*)" 'Kişinin en yüce hakkı'nı aramak, fert için gerekli olan özgürlüğü aramak, yeryüzünde insanlık var olalıberi havaları titreterek bu hakkı aramak; insanların içinde yaşadıkları ve boğuldukları vahşi ve evrensel düşmanlık havasını bir türlü temizleyememiş, aksine, insanı hayvanî egoistlik, kendini beğenme, hırs dedikleri pisliklerin kokularıyla iyice zehirlemekten başka bir işe yaramamıştır.

Kişi durmadan çığlığı basmaktadır. Çünkü kendisinde bir ikilik bulunduğunun farkındadır. Bu çığlıklarla bu ikiliği, kendindeki bu kötü tarafı hem kendi gözünden hem de başkalarının gözünden saklamaya çalışmaktadır. Kapitalist devletteki sınıf yapısının kendisine aşıladığı çok peşin hükümler tarafından vücuda getirilmiş zararlı şeylerin kökünü kazımadıkça, bu ikilikten kendisini kurtaramaz.

Evet, kişi bu hastalıklardan kurtulmadıkça kıskançlık, hırs ve tamah, hasis ihtiraslar ve her türlü pislikler tarafından kemirilecek, çürütülecek, mahvedilecektir. İdeal küçük güzel yüzü, platonik bir şekilde güzel düşüncelere doğru dönecek; ama, gerçek ve iğrenç ağzı ise, onca sözle ve hakaretle hem kendini, hem başkalarını aldatmaktan ibaret olan hayatın pratik şeylerine dönmüş olacaktır.

Özgürlüğe ve iç ahenge giden yolun ya açıkça ya da gizlice inandığı şeylerin hepsini yıkmaktan geçtiğini anlamadıkça kişi 'yüzyıllarca' işte hep böyle iki yüzlü bir fanus olarak kalacaktır. İğrenç gerçek karşısında iki şahsiyetli, köle ve kendine uşakça hayran kalmasının sebebi budur; kuvvetlerinin ve kabiliyetlerinin gelişmesini engelleyen şey budur.

Tarih ırk, milliyet, sınıf gibi peşin hükümlerinden kurtulmuş yeni bir insanın ortaya çıkmasını istiyor.

Bu insanın ortaya çıkması mümkün mü?

Zaman bu insanı vücuda getirmek yolundadır. Bütün çabalarınızı, bütün ömrünüzü, hayal edilen bu insanın yaratılmasında harcayıp kullanınız; böyle bir insan olursunuz. (1930) "______________

Kaynak : Maksim Gorki / Küçük Burjuva İdeolojisinin Eleştirisi / Çeviren : Şerif Hulusi / Ortam Yayınları,İstanbul (Basım tarihi yok)

(*) Bu alıntı, yazarın aynı adlı eserinden "TEK BAŞINA YAŞAYAN KURT : ŞERİT" adlı bölümünden yapılmıştır.dizin    üst    geri    ileri  

   1  

 SÜJE  /  Maksim Gorki  /  yirmi altı eylül iki bin on dört     6