I. 

Kader çok kere saati sorar. Sen de söyler her keresinde.

ürün listesi       kütüphane





II. 

Tanrının insandan öğreneceği bir tek kötülük bile yoktur.

Kendine edersin.

Onun sığdığı yerde onun olmalı. Sığdıysa sığın.

başa dön        ürün listesi       kütüphane





III. 

Zihnin eşek arısı bulanıklığında kendisine dönen iğnesi: cevher tırnak dipleri kendi kanlarıyla işaretlilerin mülküdür.

başa dön        ürün listesi       kütüphane





IV. 

Söyleme kapılarının bedelinden uzak hiç söylenir... söylememekse de bir biçimde söylenir.

başa dön        ürün listesi       kütüphane




V. 

Ben yanılgılarımdan varırım, o yangılarından: su hep azizdir.

başa dön        ürün listesi       kütüphane





VI. 

Aslâ kullanılamayacak bir ölçüyü bulmanın da anlamı yok. Bu her şeyi batırır.

başa dön        ürün listesi       kütüphane

 
 



VII. 

-Biz sana her şeydeki tahammüle gelmezi gösterdik.
-İstenci uzak tuttunuz.
-Sana uyuklamanın iyi geleceğine inandık.

başa dön        ürün listesi       kütüphane





VIII. 

Kaşar kokusu versin diye eskimedeki diretme. Dehlizde geçen günler hep geçmişe denk düşer. Karanlık bedel ödemez, çekip gitmez. Olan şiire olur, kaşar kokusuyla zehirli şiire.

başa dön        ürün listesi       kütüphane





IX. 

Tüm sevincin bir sanı: bulduğum yitirilmiş olan olmalı.

Senin bulduğun aslâ yitirilmiş olan değil: kurcalanmış, bıkılmış, bırakılmış.

başa dön        ürün listesi       kütüphane


 


X. 

Çekildiği gökte adâleti aradığı varsayılıyordu ve 
altında koşturan, üstüne bindiğin atlara yetişemiyordu.

başa dön        ürün listesi       kütüphane





XI. 

Beni su yerine koyan siz biçimsizliğime kafa yoruyorsunuz.

başa dön        ürün listesi       kütüphane

 
 



XII. 

Bu pısırık göz iyice açıldığı için, bu salak göz perdesiz gördüğü için anlamsızdır.

başa dön        ürün listesi       kütüphane

 



XIII. 

Büyük konuşuyordunuz. Susmanız ibâdet edildi böylece. Aklınızın duvarları delikli tuğlalarla örüldü: her iyi ve kötü kolaylıkla girsin ve çıksın diye.

başa dön        ürün listesi       kütüphane

 
 
 



XIV. 

Söyleme kapılarının bedelinden uzak hiç söylenir... söylememekse de bir biçimde söylenir.

başa dön        ürün listesi       kütüphane





XV. 

- Sana gerek var mı?
- Bütün tümcelere gerek vardır.

başa dön        ürün listesi       kütüphane





XVI. 

Özgüvene gerek duyduğunda olamayan sen sungu musun...

başa dön        ürün listesi       kütüphane





XVII. 

Hep daha iyisini bilen, gören, alan, yaşayan birilerine karşın senin varoluşun karşı koyma olmayıp hiçe gerek duymaktandır.

başa dön        ürün listesi       kütüphane

 
 
 

XVIII. 

Sonuna kadar kendimi izlesem, uysam, yanılsasam aşağılayamadığım benin sürtüğü olurum.

başa dön        ürün listesi       kütüphane
 
 
 



XIX. 

Benim yasalarım sadece hepimizi sıkardı.

başa dön        ürün listesi       kütüphane





XX. 

Kendimi önerme yapmayacaksam, sana daha yakın durmanın sâbit çiti olmalıyım.

başa dön        ürün listesi       kütüphane
 
 




XXI. 

Erk oluyorken buyurduğunun hepsi cılızken ki vicdânın olur.

başa dön        ürün listesi       kütüphane

 
 
 


XXII. 

Kendini öyle bir şımarmaya itmelisin ki buradan şu çıksın: senin olan hiç bir şey değerli değildir.

başa dön        ürün listesi       kütüphane

 
 



XXIII. 

Sen kendi bahçende hasadının çitisin. Ne bilirsen bil, bir öncekinin tilkisisin.

başa dön        ürün listesi       kütüphane


 
 


XXIV. 

Ben her şeyi yaşayabilirim. Bu hiçe gerek duymama engel değildir.

başa dön        ürün listesi       kütüphane


 
 


XXV. 

İstenmiyorsa olmayacak: yeni yasa bu: olmalıydı.

başa dön        ürün listesi       kütüphane


 



XXVI. 

Sabır taşı delerken eğlence vaktidir yerin. Sabır taşı deldiğinde hep geride kalır. Yitirdiği bir şeyleri hiç delemez. Eksiksiz hüneri bir eksiğin adı olur.

başa dön        ürün listesi       kütüphane

 




XXVII. 

Her ezen bir ezende durur. Acıması kendine ilk şefkatini duyar.

başa dön        ürün listesi       kütüphane


 
 



XXVIII. 

Dönmek çemberle sınırlı olmayıp helezonla sınırsızdır.

başa dön        ürün listesi       kütüphane

 
 



XXIX. 

Eşitliğin sağı varsa, solu sistematik olarak belirlenmiştir. Bu anlamda işleme sokulanlar için söz söylenemez.

başa dön        ürün listesi       kütüphane


 
 


XXX. 

Algılandığım gibi olsaydım, olamayacağım ve olacağım hiç bir şey olamazdı.

başa dön        ürün listesi       kütüphane
 
 
 



XXXI. 

Olanaklılığın içinde kendi haklılığımı fazla zorlayarak bir doğru elde etsem; diğeri kendi haklılığı ile olanaklılığın bir yanını kullanarak beni yok etse: bu doğru olur, yanlış olmaz.

başa dön        ürün listesi       kütüphane


 



XXXII. 

Olmanın keyfini sen saklarken, öteki çıkarırken, beriki tınmazken, bir başkası susar ve sürerken ve şu da olmazken yaşıyor.

başa dön        ürün listesi       kütüphane

 




XXXIII. 

Bütün işlere size dönecek bir değer için girişilir. Yalnızca kendinizi öldürmekte size dönecek bir değer yoktur.

başa dön        ürün listesi       kütüphane

 
 



XXXIV. 

İnmeliler mâsumdur. Kaskatı kesilmişler zararsızdır. Hiç bir şey veremeyenler ve muktedir olamayanlar dosttur. Biraz daha yaşamak, uğursuz rastlantılar zincirinde sizi bir halka yapacağından 'zaman' öngörülmüş türlü kâtildir.

başa dön        ürün listesi       kütüphane

 




XXXV. 

Bütün özveri bir felâketten kaçmadır; nasıl bütün dikkat benin gerçek gözleri oluyorsa -öyle-.

başa dön        ürün listesi       kütüphane

 
 




XXXVI. 

'İyi', olmayan ama önsel olarak hep tasavvur edilebilendir.

başa dön        ürün listesi       kütüphane


 
 


XXXVII. 

Tarih çukurdur. Kral ya da âsi tortudur: hepsi falımız.

başa dön        ürün listesi       kütüphane


 



XXXVIII. 

Tümcelerse kat-î kararlılıklarıyla dünya dikenidirler. 
 
başa dön        ürün listesi       kütüphane