SEKİZ SUÇ ve ERDEMKendi maskarasını gizliyor gün, önünde sekiz suç!


Sanmaların eksenindeki şiir cinayeti ve haber müsveddesi bir kimlik* sunumuyla suratı tahammül dışı katilin şair** söylencesi. - I -

Habis iyilikler dizgesine dahil olmak. - II -

Başka kişilik zafiyeti. - III -

Herkesin utangaçlık zamanına günlük tutan şahsın sanrılı mastür-basyon*** hâli. - IV -

Çocuklara büyümeyi tavsiye eden us; ölüm bir hünerdir dışkıda öğretisinin müridliği! - V -

Saf kuşkunun iffetine övgü. - VI -

Beden külfetinin inzivai sırlarına tapınma. - VII -

İnsan'ı hafifsemek gafı. - VIII -
Kendi maskarasına gizleniyor gün, arkasında sekiz suç!

Ve artık biliyoruz biz bunu.

Büyücünün elindeki ölüm değneğine konmaz kuş, özgürlük devinim-dir, sümsük pişmanlığın puslu süresi kapatamaz önümüzü, görü-yoruz artık apaçık. Buna ilâveten; kendidışındalığı becerebilmektir komünistlik!______________________

*    Kendinden boyalı ispatlı soytarı(lar)
**   - olduğunu ilân etmesi -
***  Onanizm
içindekiler    üst ↑     


   60  

 Kıvılcım Vafi   l   Tüm Yapıtlar   l   AYNILIK ADALETİ