Aylık Yazılar  /  01 Ağustos  2007  
 
 
 
günlük

gündem başlıkları (2)

 
görüntü : ahlaksızlıktan beslenen ecinnilerin erki, erke kaptırılmış yanılsama

ortam : bilenlerin söylemediği bilgilerin söylenmemesinin yalan mı, yanlış mı yoksa eksik mi olduğunun ayrımı, bilgisiz düşünler içinde yitip giden trenlerin taşıdığı yığınların seçimleri, varolma kaygısında kaplumbağanın ilerleyişi,

ulusallaşmacı mısınız, küreselleşmeci mi?,
susuz yazların diğer mevsimlere etkisi,
kaygısızlığın düşünsel süreçlere etkisi,
ecel mi, özkıyım mı?
homo erectus öncesi dönemdeki davranış biçimleri
erkin şiire yaklaşımı
neden hala buradayız, şimdi?
tektip basının tektipleştirdikleri
düşeşle hepyek arasındaki temel ayrım,
kime sanatçı denir?,
açılamayan vakumlu kapakları açma tekniğine ilişkin açıklamalar,
temel inanç desenleri ve insan düşüncesinin metafizik yanılsamaları,
beslenme ve sağlık yayınlarının tüketim üzerindeki etkisi,
bilgi kirliliği,
seçim sonuçları ve doğruluk,
tüketim ve tutumluluk,
okuma oranları ve okunanın niteliği arasındaki ilişki,
yeni çağın dini,
seçeneksizlik mi, seçememek mi?,
toplu taşım araçlarında sağlığı etkileyen unsurlar,
bir yararın elde edilmesinin karşılığı,
kendi soyuyla birlikte tüm yaşamları tüketmeye kasteden tek canlı türü,

                        uçurtma için esintili bir hava gerek.
 

 

 

yazarın diğer yazıları    yazı köşeleri    başa dön