nedir, ne değildir!
 
 
 
imza'dır.
dergi, derleme ya da seçki değildir.
diyalektik rastlantının ürünüdür.
kendiliğinden olma değildir.
imzacı sayısı ve imzacının kendisi değişkendir.
periyodik çıkma mecburiyetinde değildir.
devimseldir.