kimiz?
 
 
Sayısal olarak bir şey ifade etmeyecek kadar tenha, söz olarak kalabalığız.


Edilecek söz'ü olanız.


Söz/cüklerin aklı olduğunu varsayarak, düşüneniz.


Söz'ün varlığına saygı duyduğumuzdan, *sözsel varoluş'a  karşıyız ; söz'ü bu sapkınlıktan kurtarmaya (!) ve uzak tutmaya kararlıyız.


Söz'ün kendisiyiz.
 
 

___________________________

sözsel varoluş :  söz'ü eylemden ayrı tutmak durumu;
                                  eylemsiz söz kurgusalı.
[yersizyurtsuz]