geri dön
 

█  kıvılcım vafi Ç A L K A N T I/ Hafif

Ağaç kabuğuna yapışır soğuk.
Yaprak anlamaz.
Güz iner.
Çıplak kalır sarı.
Küs kalmışlık
merdiven altında
küfle süsler
maviden bozma gri havayı.
Bakır kokar ses.
/ Mutedil

Bekler örümcek, hep bekler.
Sakinlik bıktırmaz onu.
/ Ölgün

Seğiren
gözdeki karanlıktır,
arkanda oturur.

Ön saatler sana geçer. Boş gün misafiri olunur bu kabulde. Düzlemde bir yığıntı. Senin öykün yok hiç!
/ Şiddetli

Bir başkası
mutlaka
vardır.

O'dur
karmaşık kırılma.
/ Aheste

Eksik insan
tamamlar âlemde
bir sözcüğünü daha
vücut dilinin.kvafi@yersizyurtsuz.com  

  geri dön

başa dön

 

© 2009