______  yersizyurtsuz  ekran dergi  temmuz - ağustos  '2004 [ onaltıncı yayın dönemi ]  sayfa 9

   

 


[ cem nalbant ]
 
 
 
 
NUDE  ( I )

Öyle bir devirde dönüyor ki gece, dönüyor dönüyor
Durmuyor akan hiçbir şey,
kaşıyacak yerlerim için atık zaman
bulamıyorum artık.
Varlığında emanetimi yaşayan simge göçü.
Kimse saklanmıyor artık
aslını emziren kadının
memelerine gizlenmiş ak pencereye.
Giz gizin içinde gizliyken ben
sımsıcak titreyen ayak parmaklarımla oynuyorum,
teknolojinin sesten tene artan senfonisiyle
süzülüyorum, iç-kulağımda
Schubert'in Minör Fantezisi,
bir (bir)ine denk edip
aradığım renkler cümbüşünü
vazgeçiyorum aramaktan,
bütün renkler eskiyor çünkü ve
eskiyorken bütün renkler ben
Cezanne'ye eksiliyorum düşlerimde.
Bir türlü varamadığım o kentin
izlerini siliyorum,
silerken görüyorum
aslına silinen gerçeğimin izini
silik(leşi)yorum,
biliyorum aslında, asıl olanın
suretten farkını,
çoktan kesilmişti ejderhanın başı
ama garip bir koku var hala kanında ve ben
bir seyyahım sayın görevli sefaletini arayan
yalanlar için taşı(nı)yorum
onu(ona),
avazımın çürüyen kokusuyla bağırı
yorum, benliğimin dışında kayıp iç mandal.
Kimsenin işini görmez artık o düş,
yeniden bağırıyorum,
düş düşe benzerse,
düşe düşer düşümdeki gerçek
(düşe gerçek olur düşe düşürdüğüm benlik)
bir pontil'in kıvrık zekasına kıvranıyorum
kıvrılıyor kayalar altında kalmış
gizli düş [en(h-is)-li-]dip-te{kil}].

Kendime,
tarihine kaçak
bir çingene kadını arıyorum,
gündüzümde gecem ile birlik olup
savaş tutsun benimle diye,
farkındayım,
dirimde yaşattığım erkeğin
ölümüme gizlediğim kadından
bir farkı kalmadı.
Toprağın korkusuna
gizleniyor artık arı benliğim.
Suskunun ardına gizlediğim
o ise, biliyorum
şimdiki zaman içinde başka
bir bene gerçek.

... / ...

 

başa dön