______  yersizyurtsuz  ekran dergi   ocak - şubat  '2003  [ yedinci yayın dönemi ]   sayfa 5