______  yersizyurtsuz  ekran dergi  mayıs - haziran  '2004  [ onbeşinci  yayın dönemi ]   özel sayfa

  

 

[ hristo yasenof ]


 
Çağlar boyu geri kalmış kültür ortamı, gelişim dönemecini sapınca birçok aykırı konumlarla karşılaşır. Örneğin ailede: çoban baba - diplomat oğul. Yasenof [1889-1925], Bulgar şiirinin aykırı konumlarından biridir, hem de en trajiklerinden biri : "Tüysüz, abartılmış giyimli, Güzel Sanatlar Okulu'nda okuyan bir köylü..." "Şövalye Şatoları" onun tek kitabıdır. Bu onun "Fil Dişi Kule"sidir. Fildişi Kulesi'nden, aydınların anti-faşist devrimci mücadelesine katılmak için çıkar. Bu mücadeleye bütün gücü, bütün varlığıyla katılır. "Alev" Dergisi yayınlarında Geo Milef ile birlikte çalışır ve Polis'in cehennemlerinde yiter gider. "Ağlayın, eğer gözyaşı kaynağınız kurumadıysa, onun yerini hiçbir şey dolduramaz" diye yazdı arkasından Straşimirof.
     [Ö.İnce]


 

EFSANELER ÜLKESİ

Bir daha uyuyacağım, bir daha öleceğim,
Daha katkısız doğmak için günün batışı gibi
Bir daha uyuyacağım, tekrar yürüyeceğim,
Baş döndürücü ve mağrur, coşkun ve yürekli.


Ve uyuyacağım, ve uyanık kalacağım...
Ve, bir mutlu gün, kentin üzerinden geçerse bora,
Nal sesleri duyarsam, duyarsam kılıç sesleri,
Çıkacağım kara düşünden mutsuzlukların
Ve saflarında ileri atılan erlerin,
Tunç boruların, korkunç savaş şarkılarının sesinde,
Ordugâhımı kuracağım.


Ben, kendim fırtına olacağım,
Bütün acı buzullarını parçalayıp,
Görkemli ve kendinden geçmiş,
Zafer marşları söyleyeceğim.
Tekrar uyuyacağım, öleceğim tekrar.


Daha katkısız doğmak için günün batışı gibi,
Tekrar uyuyacağım, büyüyeceğim tekrar,
Baş döndürücü ve mağrur, coşkun ve yürekli.

Çeviren : Özdemir İnce

başa dön