______  yersizyurtsuz  ekran dergi  mart - nisan '2004  [ ondördüncü  yayın dönemi ]   sayfa 1

   

 

_sunu_________


 

NET'LER ve KEYF-Î MÜMİNLER DEVRİNE DAİR LÂFAZANCA

 
 
Ses akıtıyor habire uzaydan birileri, dünya dar geldi ki herhalde kısmî bir ahaliye, tercihen  eylediler kendilerine yüksek bir mevki.
 
Niyetimiz  hiç yokken alternatif sürçmeye dilimizi, yeter dedittirecek rezilliklerle ihya  ediyor edebiyatta sefiller beynimizi!
 
 
Takipçisi kendinden yorgun bir  şarkı ne memnun etsin dinleyeni, ağrısı başa düşünce kaçıp gider biçare!
 
Tarafsız bir kalkanla kılıç ekibi şaklatmak tehlikelidir. Meydanı boş da bulsanız biliniz ki ezelî düşmanınız pusudadır; estetik ve bilgi !
 
Her ne kadar tarifi mümkün bir masumlukla kültür dışkılasanız da varolma yüzeyimize sinsi renklerle, mamafih, ebedî ve edebî galeyan soluyoruz gözlerimizden, ensenizdeyiz!
 
 
yersizyurtsuz
 
başa dön