______  yersizyurtsuz  ekran dergi   mart - nisan '2003  [ sekizinci yayın dönemi ]   özel sayfa

   

 

[ sait faik ]   

 
ARKADAŞ

Bugünlerde bir akşam, şehrin aynalı gazinosuna
ve aynaların içine
Selim-i salis
(1) gibi oturacağım
Önümde rakı... dışarıda akşam, akıntı, kayıklar
ve 
                                                                  gelip geçen...
Meyhanenin kapısından, iki elini gözüne siper edip
                                                                        bakan birisi:
"Bu herif aşık!" diyecek.
Saçları perişan, dudakları mürekkepli, hali bencileyin
                                                                       serseri bir kızı
Büyük bir sandal
- Akıntının içinden çekip -
Rakı kadehimle benim arama bırakacak.

Diyeceğim:
"Bu akşam değil bir başka akşam seni alıp bir  

Açıklamalar :
Selim-i salis : Hoşgörülü, Yumuşak başlı, Kusursuz
Hasılı : Sözün kısası, Doğrusu, Kısacası


Not: Yazarın tüm sözcük yazımına ve dizgi biçimine uygun kalınmıştır.

başa dön