_____________  yersizyurtsuz  ekran dergi   mart-nisan'2002  [ ikincii yayın dönemi ]   sayfa 12

   

 


[ mithat ]
 
 


BAŞA ÇALINMIŞ BİR DÜZİNE VALS ADIMI


1. Girişte, kürkü ve çayırları okşanıp alakonulmuş  bir kadından söz ediyorum.

2. Karanlığa ( : Bir BALO salonuna) atan kendini ; gölgeyi (ola ki 
gölgesini) altedebilmek için.

3. Uzun bir koridor boyunca sakınmış mıydı ;
dönemeçlerde uçuyordu  işte makyaj.      

4. İyi bildiği yadırgamayı yadırgamıyor hanidir ; (içerde 
kuşatılınca) +1'in kırılgan tacıyla yapacak (ne yapsa; bir içki ;  bir kaç selamlaşma, kısa bir dans), derken x1'in  kenar kubbesi ; bir içki ; bir kaç selamlaşma, kısa bir dans ( ; imece)

5. Yol verdirecek mührü yüzünde denerken ; içeteğinin altındaki 
buzulu da yokluyordu (alışkı ve bıçak arasında gidip-gelecek  bir zaman).

6. İçeri girecek

7. (bir otomobil farıydı: Görüyordu +1) çınlayacak - kulaklarını 
iki  el gibi kapamış - sessizlik

8. Far gecede ; yarı-bildik ağaç gövdelerinde (birkaç kanat 
çakımı ; baykuş, yarasa : Issız gecekuşları) gezinecek...şimdi, duruşun çifte topuk sesiyle herşey bitmiş gibidir ki
üç

9. herşey ; ama, yalnız içeverilenbirnefes ; sönümsüz, 
alabildiğine ağır içe verilen bir nefe

10. ssdönüverecektir tam üstüne kalabalığın ; kalabalığın tam 
üstü kımıldanış gibi gelecektir ona ; çünkü kalabalığın dönüverecektir üstüne tam, Far.

11. Şişereksaydamlaşmışdevbirişkembekesesi de olsa şu 
güzel  basınç, şaşırtmayacaktır : Bilinebilen evrende yalnız insan,  büyüğünden ürkmeyebilir ; sorgu zamanı küçülterek       (küçülttüğü için)  yapabilir onun kaydını : Bükebilir.

12. Arzulamıştır bu anı ; BALONUN üzerine davranırken
gülümseyecektir.Evet gülümsüyor ; zifirin içinde, çok ötedeki sandaldan 
görülebiliyor bu : Çünkü (derişik adımlarla, kayalardan)  şimdi kendini bırakacağı suya ve uzun-koyu gölgesinin  yarıya dek örttüğü, yatan öteki gövdeye olduğu kadar, yüzüne de vuruyor da ondan :
 
 

YersizYurtsuz'lardan Not: Bu yazı  dizayn ve yazım biçimi olarak aslının aynısıdır.
başa dön