_____________  yersizyurtsuz  ekran dergi   mart--nisan '2002  [ ikinci yayın dönemi ]   sayfa 11