______  yersizyurtsuz  ekran dergi    eylül - ekim  '2004  [onyedinci  yayın dönemi ]   sayfa 7

   

 

 
[ korkut kabapalamut ]

 

SİMURG'LAR

İn !..Güneşte parlayan ölümsüz sularıyla Styks'in,
Yıldızların sağrısıyla ve ilk kez parlayan bir yıldız gibi utanarak..

Ve dokun, nasıl da sevinçten unufak olur kaburgalarım !
Gene de dokun, irkilsin yüz yıldır çalınmamış bir lir gibi parmaklarım.

Sonra soyun... Hani metaforlar yarattımdı sana, bir su altı kenti -
                                                                                                      - gibi soluk.
Ve benzersiz destanlar, hiç işitmediği Homeros'un.

Gidelim, dokunarak çekirge rengi sularına Okenaos'un.

Ufukta tunç bir kargı gibi yanarken kanatları Simurg'ların..

 

 

başa dön