______  yersizyurtsuz  ekran dergi   eylül - ekim  '2004  [ onyedinci yayın dönemi ]   sayfa 5