______  yersizyurtsuz  ekran dergi  eylül - ekim  '2004  [ onyedinci  yayın dönemi ]   sayfa 3