______  yersizyurtsuz  ekran dergi  eylül - ekim  '2003  [ onbirinci yayın dönemi ]   sayfa 12